Voorwaarden voor een scherpe offerte

Om in korte tijd een passende aanbieding te kunnen maken, vragen wij u tenminste de volgende informatie aan te leveren: kozijntekening(en), draairichting bewegende delen (evt. toevoeging soort onderdorpel, gelijksluitende cilinders etc.), uittrekstaat met merken en aantallen en een kleurenstaat. Met deze informatie zijn wij in staat snel en adequaat een offerte te maken. Ontbreken er gegevens, dan kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Het succes van Cunstof+ is gelegen in leanmanagement en ketenintegratie. Dankzij een efficiënte organisatie, korte lijnen met vaste ketenpartners en gestandaardiseerde processen, wordt tijd en geld bespaard. Kortom, Cunstof+ is meer voor minder.